Јован Рајић - историчар, песник и црквени великодостојник

Јован Рајић - историчар, песник и црквени великодостојникЗборник радова научног скупа
ЈОВАН РАЈИЋ
ИСТОРИЧАР ПЕСНИК И ЦРКВЕНИ ВЕЛИКОДОСТОЈНИК
(Поводом 275 – годишњице рођења и 200 – годишњице смрти)

САДРЖАЈ
CONTENTS

Академик Чедомир Попов:
ЈОВАН РАЈИЋ - ИСТОРИЧАР, ПЕСНИК И ЦРКВЕНИ
ВЕЛИКОДОСТОЈНИК

JOVAN RAJIC — HISTORIAN, POET AND CHURCH DIGNITARY
Академик Дејан Медаковић:
РАСКРШЋА У ВЕКУ ЈОВАНА РАЈИЋА
THE CROSSWAYS OF JOVAN RAJIC

Академик Зоран Константиновић:
ЈОВАН РАЈИЋ У ИСТОРИОГРАФИЈИ НАШЕ КЊИЖЕВНОСТИ
JOVAN RAJIC IN THE HISTORIOGRAPHY OF SERBIAN LITERATURE

Др Мила Стојнић:
ПРЕПЛИТАЊЕ НЕКОЛИКО ПОЕТИКА У ПОЕЗИЈИ ЈОВАНА РАЈИЋА
POETICS IN THE POETRY OF JOVAN RAJIC

Академик Мирослав Пантић:
JOBAH РАЈИЋ И ДУБРОВНИК
JOVAN RAJIC AND DUBROVNIK

Др Мирјана Д. Стефановић:
ПОЕЗИЈА ЈОВАНА РАЈИЋА
THE POETRY OF JOVAN RAJIC

Др Божидар Ковачек:
НЕКОЛИКО НАПОМЕНА 0 ВЕЗАМА РАЈИЋА И КОЗАЧИНСКОГ
A GLANCE AT THE TIES BETWEEN RAJIC AND KOZACINSKI

Mp Мирјана Бошков:
ШПАНСКО ДЕЛО О МАРКУ АУРЕЛИЈУ, ОРФЕЛИН И РАЈИЋ
A SPANISH WRITER ON MARCUS AURELIUS, ORFELIN, AND RAJIC

Др Сава Дамјанов:
АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ: „НА СМЕРТ БЕСМЕРТНАГО
ЈОАНА РАЈИЧА“
ATANASIJE STOJKOVIC: „NA SMERT BESMERTNAGO JOANA RAJICA“

Др Динко Давидов:
ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ У „ИСТОРИЈИ“ ЈОВАНА РАЈИЋА
COPPER ENGRAVINGS AS ILLUSTRATIONS IN „THE HISTORY“ BY JOVAN RAJIC

Епископ јегарски Порфирије Перић:
МОНАШКА ПРАВИЛА ЈОВАНА РАЈИЋА
THE MONASTIC CODE OF JOVAN RAJIC

Академик Славко Гавриловић:
ПОВЕСНИЦА О СРБИМА ОД ВЕЛИКЕ СЕОБЕ (1690) ДО УКИДАЊА ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ (1766) У „ИСТОРИЈИ“ ЈОВАНА РАЈИЋА
HISTORIANS ON THE SERBS FROM THE TIME OF THE GREAT MIGRATION (1690) TO THE CLOSING OF THE PEC PATRIARCHY (1766) IN „THE HISTORY“ BY JOVAN RAJIC

Др Душанка Динић-Кнежевић:
JOBAH РАЈИЋ Ο СРБИМА HA ПОДРУЧЈУ ДАНАШЊЕ ВОЈВОДИНЕ ДО ПРВИХ ДЕЦЕНИЈА XVI ВЕКА
THE WRITINGS OF JOVAN RAJIC ABOUT THE SERBS IN THE REGION OF PRESENT-DAY VOJVODINA UNTIL THE FIRST DECADES OF THE 16™ CENTURY

Др Драган Симеуновић:
ПОЛИТИЧКА МИСАО ЈОВАНА РАЈИЋА
POLITICAL IDEAS IN THE WORKS OF JOVAN RAJIC

Академик Сима Ћирковић:
JOBAH РАЈИЋ И СРПСКА ИСТОРИЈСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА
JOVAN RAJIC AND THE TERMINOLOGY IN SERB HISTORY

Др Јелка Ређеп:
Ο РАЗЛОЗИМА ПРОПАСТИ СРПСКОГ ЦАРСТВА У ДЕЛИМА ГРОФА ЂОРЂА БРАНКОВИЋА И ЈОВАНА РАЈИЋА
THE REASONS FOR THE DOWNFALL OF THE SERBIAN EMPIRE IN THE WORKS OF COUNT DJORDJE BRANKOVIC AND JOVAN RAJIC

Академик Владимир Стојанчевић:
ДВА СРПСКА ИСТОРИЧАРА Ο ЈОВАНУ РАЈИЋУ
TWO SERBIAN HISTORIANS ON JOVAN RAJIC

Ђорђе Ђурић:
РАЈИЋЕВА „ИСТОРИЈА“ У СРПСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ
XVIII ВЕКА - ЈАНКОВИЋ, ОРФЕЛИН, РАЈИЋ
RAJIC'S „HISTORY“ IN SERB 18™ CENTURY HISTORIOGRAPHY - JANKOVIC, ORFELIN, RAJIC

Лазар Чурчић:
РАЈИЋЕВА 1762. ГОДИНА
THE YEAR 1762 IN RAJIC'S LIFE AND WORKS